Teknisk anlegg.jpg

ENERGI KARTLEGGING AV TEKNISKE ANLEGG

Lang erfaring

Et ventilasjonsanlegg krever mye energi! Ved kartlegging av ventilasjonsanlegg legges det frem forslag om innsparingspotensialer, være seg styring, vifter eller varmegjenvinner.

For å få et inntrykk av kostnader ventilasjon har legger jeg her et eksempel.

Luftmengde 10.000 kubikk

SFP 3 (vifte forbruk)

Driftstid 10 timer per døgn 5 dager i uken

Elektrisk varmebatteri

Roterende gjenvinner med 60% virkningsgrad

Uten kjøling

Beliggenhet Notodden

Energiforbruk per år 79 000 kwh!

FILE NAME

Eksempel på enkel energivurdering av ventilasjon

©2019 by Telemark kjøl og klima AS