top of page
Teknisk anlegg.jpg
flamme-kulde-kjol-og-klima.png

ENERGI KARTLEGGING AV TEKNISKE ANLEGG

Lang erfaring

Et ventilasjonsanlegg krever mye energi! Ved kartlegging av ventilasjonsanlegg legges det frem forslag om innsparingspotensialer, være seg styring, vifter eller varmegjenvinner.

For å få et inntrykk av kostnader ventilasjon har legger jeg her et eksempel.

Luftmengde 10.000 kubikk

SFP 3 (vifte forbruk)

Driftstid 10 timer per døgn 5 dager i uken

Elektrisk varmebatteri

Roterende gjenvinner med 60% virkningsgrad

Uten kjøling

Beliggenhet Notodden

Energiforbruk per år 79 000 kwh!

FILE NAME

Eksempel på enkel energivurdering av ventilasjon

bottom of page